Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Amerykańskiej Częstochowie

Galeria

5 marca 2017r Polonia z północno-wschodnich stanów USA uczciła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystosci odbyły się w Amerykańskiej Częstochowie. Obchody te miały oficjalny charakter, z racji, że jest to polskie święto państwowe. Były one współorganizowane przez Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w skład którego wchodzą m. in. Portal Pamieć.us, Kluby Gazety Polskiej z Filadelfii i Nowego Jorku, Kongres Polonii Amerykańskiej – oddział New Jersey, Rodziny Radia Maryja z New Jersey, Fundacja Libra, Fundacja “Dziekuje Ci za Służbę”, oraz przez Okręg X Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Na uroczystościach nie zabrakło również przedstawicieli wielu innych placówek weteranów.

Wśród najważniejszych gości byli przedstawiciele polskiego rządu: wiceminister obrony RP - Bartłomiej Grabski, konsul RP z Nowego Jorku – Maciej Golubiewski oraz attaché wojskowy ambasady RP w Waszyngtonie – płk Michał Sprengel. Natomiast prezydent RP Andrzej Duda skierował list do uczestników uroczystości w Amerykańskiej Częstochowie. Licznie były reprezentowane organizacje weteranów, grupy rekonstrukcyjne, Kadeci Pułaskiego, czy też przedstawiciele Klubów Gazety Polskiej z Nowego Jorku, Filadelfii i stanu New Jersey.

Uroczystości poprowadził przewodniczący Komitetu, Tadeusz Antoniak. Rozpoczęły się Apelem Pamięci przy pomniku Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu sanktuarium. Jest to pomnik, który został uroczyście i osobiście odsłonięty we wrześniu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Następnie, goście honorowi wygłosili przemówienia. Wiceminister MON, Bartłomiej Grabski, oddał hołd żołnierzom i podziękował organizatorom oraz Polonii w imieniu ministra Antoniego Macierewicza. Konsul RP, Maciej Golubiewski, oraz attaché wojskowy, płk. Sprengel, w swoich wystąpieniach mówili o poświęceniu, patriotyzmie i ofierze, jaką ponieśli Żołnierze Niezłomni. Nawiązując do konkretnych przykładów postaci żołnierzy, zaznaczyli, że ich opór był kontynuacją walki wobec nowej okupacji, dotrzymaniem przysięgi wojskowej i zalążkiem walki o niepodległość, która ostatecznie doprowadziła do wolnej Polski.

Wiceminister, konsul oraz attaché złożyli wieńce pod pomnikiem w imieniu swoich urzędów. Swoje wieńce złożyli tez weterani SWAP-u, Komitet Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Kluby Gazety Polskiej, a także Kadeci Pułaskiego. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta z udziałem wszystkich obecnych delegacji i pocztów sztandarowych. Ojciec Jan Michalak podprzeor Amerykańskiej Częstochowy, który koncelebrował Mszę Świętą przywitał wszystkich dostojnych gości, a także podziękował organizatorom. Zaznaczył, również że podziękowania należą się licznie zgromadzonej Polonii i wielu organizacjom, również Kadetom Pułaskiego, motocyklistom z Polish Legion, Klubom Gazety Polskiej, Rodzinom Radia Maryja i harcerzom. Obecność i zaprezentowanie sztandarów wzbudziły doniosłą atmosferę.

Pod koniec Mszy św szczególnie wyróżnieni zostali przedstawiciele organizacji, które w znaczący sposób wspomogły finansowo budowę pomnika Żołnierzy Niezłomnych. Pan Andrzej Maciejewicz dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP oraz pan Ryszard Bąk z Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, z rąk Grzegorza Tymińskiego, otrzymali ryngrafy z wizerunkiem pomnika.

Po Mszy św. miała miejsce prelekcja o żołnierzach ruchu niepodległościowego, którą wygłosił Grzegorz Tymiński, prezentacja wystawy IPN o Danucie Siedzikównie „Ince”, oraz część artystyczna w wykonaniu Mariki Szczepek, polskiej młodej solistki operowej oraz grupy teatralnej Piast z Manville w New Jersey.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miały doniosły wymiar. Po raz pierwszy odbyły się przed wyjątkowym pomnikiem, pierwszym tego rodzaju w Stanach Zjednoczonych, w obecności konsula z Nowego Jorku, który też po raz pierwszy gościł w tym polskim sanktuarium. Podkreśliło to rosnące uznanie dla poświecenia Żołnierzy Niezłomnych jak i dla ludzi, którzy o to uznanie i pozytywne zmiany walczyli, czyli między innymi śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy też wielu innych zwykłych ludzi, a także wzrastającą świadomość niepodległościową.