Delegacja Muzeum II Wojny Światowej

W dniach od 13 do 20 lutego 2018 na terenie wschodniego wybrzeża USA, na zaproszenie Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego we współpracy z Konsulatem RP oraz PSFCU, RDI - oddział USA, a także z Klubami Gazety Polskiej (Boston, NY, NJ, Filadelfia), Stowarzyszeniem Pamięć, Fundacja Kulturalna z Clark, Domem Polskim z Filadelfi i Rodzinami Radia Maryja przebywała delegacja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Celem wizyty było miedzy innymi przedstawienie zmian, które zachodzą w muzeum pod kierownictwem nowej dyrekcji, od kwietnia 2017 r. Główna zmiana polega na pokazaniu osobom zwiedzającym, a trzeba pamiętać, że ogromna część z nich to obcokrajowcy, Polski jako czwartej armii w II wojnie światowej, fenomenu Państwa Podziemnego (ponad 300 tyś.), a także narodu, który ma największy wkład ze wszystkich państw na świecie w ratowaniu obywateli polskich narodowości żydowskiej, tak bardzo dziś w sposób brutalny negowany przez niektóre środowiska i organizacje żydowskie. Kolejnym celem jest wyeksponowanie bohaterów II wojny takich jak np. Witold Pilecki, Irena Sendlerowa, a także Dywizjonu 303, pokazanie martyrologii polskich księży, poczynajac od męczeńskiej śmierci św. Ojca Maksymiliana Kolbe. Niestety poprzednie kierownictwo zupełnie nie interesowało takie przedstawianie faktow, dochodziło wręcz do świadomego relatywizowania historii Polski na wzór trendów obowiązujących w muzeach europejskich np. w Domu Historii w Brukseli.

Następnym zagadnieniem, o którym mówił czlonek delegacji Karol Szejko z-ca kierownika Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Odziału Muzeum II Wojny oraz Julia Olechno z-ca dyr. d.s. inwestycji była sprawa zagospodarowania przestrzennego, a takze rozbudowy terenu Westerplatte, pierwszego pola bitwy w czasie II wojny, na wzór nowoczesnych placówek tego typu jak np. pole bitwy z okresu wojny secesyjnej w Gettysburgu, PA.

Podczas pierwszego spotkania w Konsulacie Generalnym RP w NY, oprócz prelekcji na wspomniane wyżej tematy, odbyła się światowa premiera wystawy autorstwa Bartłomieja Garby, dr. Andrzeja Hola i Piotra Laugenfelda pt. "Milion zza Oceanu" o fenomenie, jak mówił jeden z autorów Bartłomiej Garba podczas spotkania, jakim był milion Polaków służących w Armii Amerykańskiej. Drugim miejscem gdzie wystawa była i nadal jest prezentowana to Amerykańska Częstochowa. W miniona sobotę, 16 lutego, z inicjatywny dr Doroty Andraki prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Jana Kozaka z Polskiej Szkoły z Bostonu i Ojca Dominika z Duchowej Stolicy Polonii, odbyło się spotkanie delegacji pracowników muzeum z młodzieżą z polskich szkół, którzy uczestniczyli w tym czasie w rekolekcjach wielkanocnych. Ponad 200 uczniów wzięło udział w kapitalnej lekcji historii, a w rolę nauczycieli wcielili się wszyscy pracownicy muzeum.

Jednym z zadań delegacji na trenie USA realizowanym przez przez Waldemara Kowalskiego – kierownika działu dokumentacji filmowej jest sporządzanie notacji filmowych z żyjącymi bohaterami z okresu II WS. W tej pracy pomagali członkowie Komitetu – Grzegorz Tymiński – Stowarzyszenie Pamięć i Jacek Szklarski – Reduta Dobrego Imienia – USA. W sumie udało się przeprowadzić 6 notacji: z Ojcem Lucjanem Królikowskim, który zaopiekował się polskimi sierotami z Syberii, ocalił przed terrorem komunistycznym i pomógł wybudował dla nich sierociniec w Kanadzie, z Panem Wincentym Knapczykiem ( kom. ZG SWAP) i Panem Antonim Chrościelewskim (kom. Okręgu II SWAP ) - uczestnikami Bitwy pod Monte Casino, z Panią Helena Knapczyk (prezeska Koła Pomocniczego Pań przy SWAP) oraz Zenonem Kowalskim (Sybirak) oraz Stefanem Skielnikiem z pl. 12 SWAP z Filadelfii, który walczył w II wojnie światowej w czterech roznych armiach.

Komitet Smoleńsko-Katyński wraz z Klubami Gazety Polskiej zorganizowali pracownikom muzeum dodatkowo trzy spotkania z Polonia: w Nowym Jorku w siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, w Bostonie - Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Filadelfii – Dom Polski i Clark – Fundacja Kulturalna. Frekwencja była spora i przyszli głównie ludzie, którzy byli rzeczywiście zainteresowani tematem, chociaż z sali padały również pytania o bieżąca sytuacje w Gdańsku. Na kilka spotkań przyniesiono równierz eksponaty, czy raczej pamiatki rodzinne z czasow II wojny światowej w celu pokazania ich specjalistom, czy też przekazania do Muzeum. Warto tu wspomnieć, że za powierzenie pamiatek muzeum, rodzina osoby, do której rzeczy te należały dostaje dozywotni wolny wstep do muzeum dla siebie oraz swojej rodziny.

Delegacja spotkała się również z dyrekcją Muzeów w Gettysburgu, II Wojny w Nowym Orleanie i w Pearl Harbor, a także zwiedziła Muzeum SWAP na Manhattanie. Na koniec trzeba wspomieć, że dyrektor Muzeum II Wojny Swiatowej, dr Karol Nawrocki, z racji swojej poprzedniej pracy na stanowisku dyrektora d.s. edukacji w gdanskim IPN, był pełnomocnikiem Prezesa IPN do zorganizowania pogrzebu Inki i Zagończyka, natomiast Waldemar Kowalski był współpracownikiem zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka w poszukiwaniach ofiar komunistycznego terroru z okresu II Konspiracji i to właśnie on miał największy wpływ na odnalezienie szczatków Inki w areszcie śledczym przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Był on również konsulantem przy produkcji filmu telewizyjnego - "Inka 1946"

W czasie spotkań z Polonia rozpoczeto równiez akcje, zainicjowana przez PSFUK, zbierania podpisów pod petycja : MY SYNOWIE I CÓRKI NARODU POLSKIEGO W SETNA ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI PRAGNIEMY WYRAZIĆ WDZIĘCZNOŚĆ STANOM ZJEDNOCZONYM AMERYKI ZA NIEOCENIONY WKŁAD W SPRAWĘ POLSKIEJ SUWERENNOŚCI....na wzór akcji Polonii z przed 100 lat. Komitet Smoleńsko-Katyński ma zaszczyt być partnerem społecznym tej akcji.

W czasie wszystkich spotkań dyr. Karol Nawrocki odczytywał list od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego do Polonii, który nastepnie zostal oficjalnie przekazany na ręce Tadeusza Antoniaka. Treść listu traktuje między innymi o ustawie o IPN. Marszalek zwrócił się z apelem do całej Polonii o podejmowanie wszelkich działań mających na celu upominanie się o prawdę historyczną i obronę dobrego imienia Polski.

Na zakończenie trzeba przypomnieć, że było to już kolejne wydarzenie zorgnizowane we współpracy Muzeum i Komitetu Smoleńsko – Katyńskiego. Poprzednio w październiku 2017 r. w Gdańsku razem z Fundacja KGP, KGP z Wejcherowa, Gdańska i Gdyni zorganizowano konferencje historyczna również na temat zmian zachodzacych w muzeum w ramach Polskiej Racji Stanu jako element polityki historycznej polskiego Rzadu. Poniewaz spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem, wszystko wzkazuje na to, że będa następne w Teksasie i Kalifornii. Przedstawiciele organizacji polonijnych z tamtych rejonów już przygotowuja zaproszenia.